top of page
İç Kontrolün Temelleri

EĞİTİMİN AMACI
- Katılımcıların iç kontrole ilişkin yetkinliklerini geliştirmek

- İç denetçilere, yöneticilere, risk yönetimi ve iş profesyonellerine temel bir rehber sağlamak

 

KATILIMCI PROFİLİ
- İç Denetçiler
- Yöneticiler
- Risk Yönetimi Profesyonelleri
- İş Profesyonelleri

EĞİTİM  KAZANIMLARI

Eğitimin sonunda katılımcılar, aşağıda belirtilen konularda yetkinlik kazanır:
- İç Kontrol Standartları
- İç Kontrol İlkeleri
- İç Kontrol Türleri ve Teknikleri
- İç Kontrol Yönetimi
- İç Kontrol Çerçeveleri
- COSO İç Kontrol Çerçevesi

bottom of page