top of page
Yönetişim Sertifika Programı

PROGRAMIN AMACI
- Yönetişime ilişkin olarak; katılımcıların yönetişim ile ilgili yetkinliklerini geliştirmek; iç denetçilere, yöneticilere ve iş 
   profesyonellerine temel bir rehber sağlamak.

KATILIMCI PROFİLİ
- İç denetçiler
- Yöneticiler
- İş Profesyonelleri

PROGRAM KAZANIMLARI

Programın sonunda gerçekleştirilen sınavda başarı gösteren katılımcılar, aşağıdaki alanlarda yetkinlikleri kanıtlar:
- Yönetişimin Temel Bağlamı
- Kurumsal Yönetim Standartları ve İlkeleri
- Organizasyonda Yönetişimin Rolü
- Örgüt Kültürünün Yönetişime Etkisi
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk
- Yönetişimin İç Denetimi

 

bottom of page