top of page

Hukuk&Kurumsal Uyum

ticaret hukuku.jpg

Ticaret Hukuku

 • Ticari İşletme Hukuku

 • Şirketler Hukuku

 • Anonim Şirketler Hukuku

 • Limited Şirketler Hukuku

 • Kooperatifler Hukuku

 • Kıymetli Evrak Hukuku

 • Bono (Emre Yazılı Senet) Hukuku

 • Çek Hukuku

telif hakları_edited.jpg

Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Fikri Hukuk

 • Marka Hukuku

 • ​İnternet Alan Adları Hukuku

 • İşletme Adı&Ticaret Unvanı Hukuku

lojistik2.png

​Lojistik ve Taşıma Hukuku

 • Karayolu ile EşyaTaşıma Hukuku

 • Ulusal Eşya Taşıma Hukuku (Türk Ticaret Kanunu)

 • Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku

        (CMR-Convention Marchandise Routier)

 • Havayolu ile Eşya Taşıma Hukuku (Türk Ticaret Kanunu) 

        (Sivil Havacılık Kanunu&Montreal Konvansiyonu)

 • Yolcu Taşıma ve Yolcu Hakları Hukuku

sözleşmeler hukuku.jpg

Sözleşmeler Hukuku

 • Özel Borç İlişkileri

 • Satış, Mal Değişim (Trampa),Kira, Finansal Kiralama, Kullanım Ödüncü (Ariyet), Tüketim Ödüncü (Karz), Genel Hizmet, Pazarlamacılık, Evde Hizmet, Eser (İstisna), Vekalet, Avukatlık, Kredi Mektubu, Simsarlık, Komisyon, Kefalet, Güvence ve İşlem Sözleşmeleri

 • Bağışlama

 • Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları

sağlık hukuku.png

Sağlık Hukuku

 • Hasta-Hekim Hakları ve Yükümlülükleri

 • Tıbbi Müdahale&Cezai Sorumluluk

 • Hekimin Hukuki Sorumluluğu

 • Sağlık Kuruluşlarının Sorumluluğu

 • Memurlar Hakkında Disiplin Soruşturması

 • Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Mali Sorumluluğu

iş hukuku_edited.jpg

İş Hukuku

 • İş Sözleşmesi

 • Kıdem Tazminatı

 • Bireysel&Toplu İş Uyuşmazlıkları

 • Sendika Uygulamaları

 • Toplu İş Sözleşmesi

sosyal sigortalar kanunu_edited.jpg

Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Sosyal Sigortaların Yönetimi-Primler 

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası&Yükümlülüğü

 • Hastalık ve Analık, Malullük, Yaşlılık, Ölüm, İşsizlik, Genel Sağlık Sigortası

 • Bireysel Emeklilik Sistemi

İletişim

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Teşekkür Ederiz!

bottom of page