top of page

İç Denetimin Esasları Eğitim Programı

EĞİTİMİN AMACI

Eğitim; CIA-Sertifikalı İç Denetçi sınavına hazırlanan katılımcıların CIA Bölüm 1 ile ilgili sınav becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

CIA Bölüm 1 Sınavına hazırlanan Sertifikalı İç Denetçi Adayları

 

EĞİTİM KAZANIMLARI

Katılımcılar, eğitim sonunda;

1. İç Denetimin Temelleri

2. Yönetişim

3. Kurumsal Risk Yönetimi

4. İç Kontrol

5. Suistimal Riski Yönetimi

alanlarında yetkinlik kazanır.

bottom of page