top of page

Online

İç Kontrol Yönetimi

Etkin İç Kontrol Yönetimi Rehberi

  • ₺240 Türk lirası

Hizmet Açıklaması

WEBİNAR KAPSAMI - İç Kontrol Standartları&İlkeleri - İç Kontrol Türleri&Teknikleri - Yönetişim&Risk Yönetimi&İç Kontrol - Kontrollerin Değerlendirilmesi - İç Kontrolün Faydaları&Kısıtları - İç Kontrolde Anahtar Konular