top of page
Yönetişimin Temelleri

EĞİTİMİN AMACI
- Katılımcıların yönetişim ile ilgili yetkinliklerini geliştirmek

- İç denetçilere, yöneticilere ve iş profesyonellerine temel bir rehber sağlamak

 

KATILIMCI PROFİLİ
- İç Denetçiler
- Yöneticiler
- İş Profesyonelleri

EĞİTİM KAZANIMLARI

Eğitim sonunda katılımcılar, aşağıdaki konularda yetkinlik kazanır:
- Yönetişimin Temel Bağlamı
- Kurumsal Yönetim Standartları ve İlkeleri
- Organizasyonda Yönetişimin Rolü
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk

bottom of page