top of page
Suistimal Riski Yönetimi
Sertifika Programı

PROGRAMIN AMACI
- Katılımcıların suistimal riski yönetimine ilişkin yetkinliklerini geliştirmek

- İç denetçilere, suistimal inceleme uzmanlarına,  yöneticilere, risk yönetimi ve iş profesyonellerine temel bir rehber sağlamak

KATILIMCI PROFİLİ
- İç denetçiler
- Suistimal İnceleme Uzmanları
- Yöneticiler
- Risk Yönetimi Profesyonelleri
- İş Profesyonelleri

PROGRAM KAZANIMLARI

Programın sonunda  katılımcılar, aşağıdaki konularda yetkinlik kazanmaktadır:
- Suistimalin Kapsamı
- Suistimal Riski Yönetiminin Temelleri
- Suistimal Kontrolleri
- Suistimal Denetimi
- Suistimal Soruşturması
- Adli Denetim

 

bottom of page