top of page

İş Hukuku Eğitim Programı

EĞİTİMİN AMACI

Katılımcılara, iş hukuka ilişkin  teorik ve uygulama ile ilgili olarak bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.

EĞİTİM KAZANIMLARI

Katılımcılar, eğitim sonunda;

  1. İş Sözleşmeleri

  2. İşçinin Hakları ve Yükümlülükleri

  3. İşverenin Hakları ve Yükümlülükleri

  4. Çalışma Hayatına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

  5. İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

  6. İkale Sözleşmesi

  7. İşçi Alacakları ve Tazminatlar

  8. İş Hukukunda Arabuluculuk

  9. İşe İade Davası

konularında bilgi ve beceri kazanmaktadır.

EĞİTMEN-AV. ARB. DR. RAMAZAN DURGUT/İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

1978 yılında Bursa Keles’te doğdu. İlkokul ve ortaokulu Bursa’da bitirdi. Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesinde tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Programından 2004 yılında yüksek lisans, 2012 yılında doktora eğitimini tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdürdüğü 2002–2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

 

Doktora eğitimi sırasında 2007-2009 yıllarında Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Köln Üniversitesi Uluslararası Özel Hukuk ve Yabancılar Hukuku Enstitüsünde erasmus öğrencisi ve konuk bilim insanı olarak araştırmalarda bulundu. 2013 yılından buna yana İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Kambiyo Senetlerinde Sebepsiz Zenginleşme (2004) ve Cari Hesap Sözleşmesi (2012) şeklinde iki adet yayınlanmış monografik eseri ile başta ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku ile tahkim alanında yayınlanmış birçok makalesi ve bildirisi bulunmaktadır. 2020 yılından beri arabuluculuk siciline kayıtlı olarak dava şartı ve ihtiyari arabuluculuk dosyalarında arabuluculuk yapmaktadır. Ticaret Hukuku ile Banka ve Finans Hukuku Uzman Arabuluculuk belgesine sahiptir. Başta İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi olmak üzere birçok üniversitede eğitmen olarak arabuluculukla ilgili uzmanlık eğitimlerinde teorik kısımların eğitmeni vermektedir. Ayrıca İstanbul Bölge Bilirkişilik listesinde kayıtlı bilirkişi ve konkordato komiseri’dir.

qrcode ramo.png
bottom of page