top of page
Risk Yönetiminin Temelleri
Sertifika Programı

PROGRAMIN AMACI
- Katılımcıların risk yönetimi yetkinliklerini geliştirmek

- İç denetçilere, yöneticilere, risk yönetimi ve iş profesyonellerine risk yönetimine ilişkin temel bir rehber sağlamak

KATILIMCI PROFİLİ
- İç denetçiler
- Yöneticiler
- Risk Yönetimi Profesyonelleri
- İş Profesyonelleri

 

PROGRAM KAZANIMLARI

Program sonunda katılımcılar, aşağıdaki alanlarda yetkinlik kazanır:
- Risk Yönetiminin Temel Kavramları
- Risk Yönetimi Süreci 
- Kurumsal Risk Yönetiminin Etkinliği ve Denetimi

bottom of page