top of page

Sağlık Hukuku Eğitim Programı

EĞİTİMİN AMACI

Eğitim; katılımcılara sağlık hukuku kapsamında hastaların, hekimlerin ve hastanelerin hakları ve sorumlulukları ile sağlıkta reklam ve tanıtım konularına ilişkin bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

EĞİTİM KAZANIMLARI

Katılımcılar, eğitim sonunda;

  1. Hasta hakları

  2. Hekimlerin hakları ve sorumlulukları

  3. Hastanelerin hukuki sorumluluğu

  4. Sağlıkta reklam ve tanıtım

  5. İlgili yargı kararları

konularında bilgi, beceri ve farkındalık kazanmaktadır.

 

EĞİTMEN-AV. ARB. GÜLTEZER HATIRNAZ EROL

Gültezer Hatırnaz Erol, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında, “Özel Hastanelerin Hasta Hakları İhlalerinden Sorumluluğu” konusundaki teziyle tamamlamıştır. Halen, Dublin Üniversitesi'nde, sağlık hukuku alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Profesyonel kariyerinde; Anadolu Grubu,  Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hukuk Müşaviri, Yasal Takip Birimi Sorumlusu Avukat; Özyeğin Üniversitesi’nde ve Kemerburgaz Üniversitesi’nde İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Temel Hukuk ve Çekişmesiz Yargı konularında öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2011-2017 yılları arasında, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Adalet Bakanlığı Sağlık Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitmenidir.

 

“Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları”, “Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları”, “Hukuk Davaları”, Onkofertilite ve Fertilitenin Korunmasında Multidisipliner Yaklaşımlar” adlı kitapları ve birçok makalesi yayınlanmıştır. Ayrıca; uluslararası ve ulusal tıp kongrelerinde, üniversitelerde, ulusal medya kuruluşlarında, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda konuşmacı olarak yer almıştır.

TÜSODER (Tüketici Sorunları Derneği) ve İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Yürütme Kurulu  üyesidir.

qrcode.png
bottom of page