top of page

Webinar-İç Kontrol Yönetimi

ETKİNLİK KAZANIMLARI

Katılımcılar, eğitim sonunda;

- İç Kontrol Standartları&İlkeleri
- İç Kontrol Türleri&Teknikleri
- Yönetişim&Risk Yönetimi&İç Kontrol
- Kontrollerin Değerlendirilmesi
- İç Kontrolün Faydaları&Kısıtları
- İç Kontrolde Anahtar Konular

ile igili olarak yetkinliklerini geliştirir.

bottom of page