top of page
İç Kontrol Sertifika Programı

PROGRAMIN AMACI
- Katılımcıların iç kontrol yetkinliklerini geliştirmek

- İç denetçilere, yöneticilere, risk yönetimi ve iş profesyonellerine temel bir rehber sağlamak

 

KATILIMCI PROFİLİ
- İç denetçiler
- Yöneticiler
- Risk Yönetimi Profesyonelleri
- İş Profesyonelleri

PROGRAM KAZANIMLARI

Program sonundaki Sertifika Sınavında başarı gösteren katılımcılar, aşağıdaki konularda yetkinliklerini kanıtlar:
- İç Kontrol Standartları
- İç Kontrol İlkeleri
- İç Kontrol Türleri ve Teknikleri
- İç Kontrol Yönetimi
- İç Kontrol Çerçeveleri
- İç Kontrol Denetimi

bottom of page