top of page

Mobbing Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Eğitim; katılımcıların mobbing ile ilgili farkındalıklarını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

KATILIMCI PROFİLİ

- Tüm çalışanlar ve işgören adayları

İ- ş Hukukçuları

- İnsan kaynakları profesyonelleri

EĞİTİM KAZANIMLARI

Katılımcılar, eğitim sonunda;

  1. Mobbingin Tanımı

  2. Mobbingin Yasal Çerçevesi

  3. Yaygın mobbing eylemleri

  4. Mobbingden Korunma Yöntemleri

  5. Çalışanların Hakları

  6. İşverenin Yükümlülükleri

  7. Yargıtay Kararları

hakkında farkındalığa ve gereken bilgilere sahip olurlar.

bottom of page