top of page
İç Denetimin Esasları Sertifika Programı

PROGRAMIN AMACI
- CIA-Sertifikalı İç Denetçi Sınavı 1. Bölüm'e hazırlanan katılımcılara sınav hazırlıklarında destek olmak,
- İç denetimin esaslarına ilişkin olarak; kuruluşlara, iç denetçilere, risk yöneticilerine, yöneticilere ve iş profesyonellerine 
   temel bir rehber sağlamak

KATILIMCI PROFİLİ
- CIA Bölüm 1 Sınavına hazırlanan Sertifikalı İç Denetçi adayları
- İç denetçiler
- Risk yöneticileri
- Yöneticiler
- İş profesyonelleri

PROGRAM KAZANIMLARI

Programın sonunda, katılımcılar, aşağıdaki alanlarda yetkinlik kazanır:

- İç Denetimin Temelleri
- Yönetişim (Kurumsal Yönetim)
- Kurumsal Risk Yönetimi
- İç Kontrol
- Suistimal Riski Yönetimi

bottom of page