top of page

GP&Partners İşletme Akademisi&Danışmanlık  

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

 

Web Sitesi Sahibi, Sunulan Ürünler ve Hizmetler ve Şartların Bağlayıcılığı

Bu web sitesi, aynı zamanda sitenin sahibi olan GP&Partners İşletme Akademisi&Danışmanlık tarafından işletilmektedir. Bu Şartlar, tarafımızca sunulan web sitemizin ve hizmetlerimizin kullanımına dair şartları ve koşulları belirler. Bu web sitesi ziyaretçilere, sitemizin ana menüsünde belirtildiği şekilde; GP&Partners İşletme Akademisi&Danışmanlık’ın sunduğu kurumsal eğitim hizmetleri, çevrimiçi eğitimler, sertifika programı paketleri, dijital eğitimler ve kurumsal hizmetler ile ilgili bilgileri ve şartları sunar. Web sitemize erişim sağlayarak veya kullanarak bu Şartları okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

 

Web Sitemizi Kimler Kullanabilir; Kullanıcı Hesabı Oluşturmak İçin Gerekli Şartlar

Web sitemizi kullanmak ve/veya hizmetlerimizden yararlanmak için en az 18 veya bulunduğunuz yönetim bölgesindeki yasal reşit olma yaşında olmanız ve bağlayıcı bir sözleşme olan bu Şartların tarafı olabilecek yasal yetki, hak ve özgürlüğe sahip olmanız gerekir. Bu web sitesini kullanmanız ve/veya hizmet almanız ülkenizde yasaklanmışsa veya yürürlükteki herhangi bir yasal düzenleme size bu izni vermiyorsa, web sitenizi kullanamaz ve/veya hizmet alamazsınız.

 

Müşterilere Sunulan Temel Ticari Şartlar

Bir ürün/hizmet satın alırken şunları kabul edersiniz: (i) satın alma taahhüdünde bulunmadan önce tüm ürün/hizmet listesini okumakla yükümlüsünüz; (ii) bir ürünü/hizmeti satın almayı taahhüt ettiğinizde ve ödeme sürecini tamamladığınızda, ürün/hizmet satışına dair yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmeye tabi olursunuz.

Ürünlerimiz/hizmetlerimiz için talep ettiğimiz fiyatlar web sitesinde listelenmiştir. Sergilenen ürünler/hizmetler için fiyatlarımızı herhangi bir zamanda değiştirme ve sehven oluşabilecek fiyat hatalarını düzeltme hakkımız saklıdır. Fiyatlar ve satış vergileri hakkında ek bilgi ödemeler sayfasında mevcuttur.

Hizmetler ve hizmet kullanımınızla bağlantılı olarak ödeme sayfasında belirtilen vergiler ve ücretler, ödeme yönteminizden tahsil edilecektir.

 

Ürün ve Para İade Politikası

Randevu Hizmetleri

Çevrimiçi  ve yüz yüze eğitimler ile webinar oturumlarına katılmayan/katılamayan müşterilerin ödediği tutarlar, eğitimlerin başlamasından 1 gün önceye kadar iade edilmektedir. 

 

Randevu hizmetlerine ilişkin ücret iadelerinde banka işlem komisyonları ve masrafları müşteriye ait olup, iade amacıyla müşterinin adına ve/veya hesabına gönderilen sanal POS komisyonu, havale, EFT ve diğer türlü ödeme işlemlerinden doğan komisyon ve masraflar kesildikten sonra kalan tutar, müşteriye iade edilir.

 

Dijital Eğitimler ve Ürünler

Dijital eğitimlerde iade kabul edilmemektedir.

Sunulan Ürünlerde / Hizmetlerde Değişiklik Yapma Hakkının Saklı Olması

Hizmetleri veya hizmetlerin herhangi bir özelliğini sunmayı bırakma veya hizmetler için kısıtlamalar getirme dahil olmak üzere sunduğumuz hizmetlerde herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Hizmetlere erişimi, herhangi bir sebeple veya sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmadan ve sorumluluk üstlenmeksizin kalıcı veya geçici olarak sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

 

Hizmetler ve Ürünler İçin Verilen Garantiler Ve Sorumluluk

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak garanti verilmemekte olup, kusurluluk ve hasar gibi durumlar söz konusu olmadığından, Şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Fikri Mülkiyet, Telif Hakları ve Logolar

Burada bulunan veya buradan aktarılan Hizmet ve her türlü yazılım, görüntü, metin, grafik, logo, patent, marka, telif, fotoğraf, ses, video, müzik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyaller ve bunlarla ilgili tüm Fikri Mülkiyet Hakları münhasıran GP&Partners İşletme Akademisi&Danışmanlık ve yasal temsilcilerine aittir. Burada açıkça belirtilmedikçe, bu Şartlarda yer alan hiçbir husus bu Fikri Mülkiyet Hakları dahilinde veya çerçevesinde herhangi bir lisans sağlamaz; ve buradan türev çalışmalar oluşturmak, satmak, lisanslamak, tadil etmek, kiralamak, dağıtmak, kopyalamak, çoğaltmak, teşhir etmek, sergilemek, yayınlamak, adapte etmek veya düzenlemek yasaktır.

 

Siteye (her türlü tasarım, resim, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, illüstrasyon, kompozisyon, çizim, arayüz ve yazılı eser dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir içerik yükleyerek, bu içeriği yüklemek/aktarmak/göndermek için gerekli olan tüm haklara veya gerekli lisanslara sahip olduğunuzu ve yüklenen/aktarılan içeriğin web sitesinde herkese açık olarak sergilenebileceğini beyan ve kabul etmiş oluyorsunuz.

 

Kullanıcı Hesabını Askıya Alma Veya Feshetme Hakkı

Bu Şartların herhangi bir hükmünü veya yürürlükteki herhangi bir yasayı veya düzenlemeyi ihlal ettiğine hükmetmemiz dahil olmak üzere herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmadan ve her türlü sorumluluktan muaf olarak hizmete erişiminizi kalıcı veya geçici olarak sonlandırabilir veya askıya alabiliriz. İstediğiniz zaman hesabınızı ve/veya herhangi bir hizmeti kullanmayı bırakabilir ve iptal talebinde bulunabilirsiniz. Otomatik yenilenen ücretli hizmet abonelikleriyle ilgili olarak, yukarıda belirtilenlerin aksine bir durum hariç olmak kaydıyla, bu tür abonelikler yalnızca halihazırda ödeme yapmış olduğunuz ilgili abonelik süresinin sona ermesi üzerine sonlandırılır.

 

Tazminat

GP&Partners İşletme Akademisi&Danışmanlık şirketini; web sitesini veya web sitesinde sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanımınızdan kaynaklanan veya kullanımızla bağlantılı nedenlerle üçüncü şahıslar lehine sonuçlanan her türlü talep, kayıp, yükümlülük, hak iddiası veya masraftan (avukatlık ücretleri dahil) masun tutmayı ve zararını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

GP&Partners İşletme Akademisi&Danışmanlık, hiçbir şart altında ve yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, hizmetin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan kar, iyi niyet, kullanım ve veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir dolaylı, cezai, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya örnek niteliğindeki zararlardan veya bunlarla ilgili diğer maddi olmayan kayıplardan sorumlu tutulamaz.

GP&Partners İşletme Akademisi&Danışmanlık, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, herhangi bir (i) içerik hatası, kusuru veya yanlışı; (ii) hizmetimize erişiminizden veya hizmetimizi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir nitelikle kişisel yaralanma veya maddi hasar ve (iii) güvenli sunucularımıza ve/veya burada saklanan tüm kişisel bilgilere yetkisiz bir şekilde erişim sağlanması ve kullanılması ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez.

Şartları Değiştirme Ve Güncelleme Hakkı

Bu şartları herhangi bir zamanda kendi takdirimize bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. Şartlarda maddi değişiklikler yaptığımızda bu konuda sizi bilgilendiririz. Bu tür değişikliklerden sonra Web Sitesini veya hizmetimizi kullanmaya devam etmeniz, yeni Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu şartlardan herhangi birini veya Şartların gelecekteki herhangi bir versiyonunu kabul etmiyorsanız, web sitesini veya hizmeti kullanmayın veya bunlara erişim sağlamayın (veya erişim sağlamaya devam etmeyin).

 

Tanıtıcı Elektronik Posta Ve İçerik

Bizden zaman zaman posta, e-posta veya bize sağladığınız diğer herhangi bir iletişim yöntemi (telefon numaranız üzerinden yapılan aramalar ve gönderilen kısa mesajlar dahil) yoluyla tanıtıcı materyal veya bildirim almayı kabul etmiş oluyorsunuz. Bu tür materyal veya bildirimler almak istemiyorsanız lütfen bize bildirin. 

 

Yetkili Mahkeme Ve Uyuşmazlık Çözümü Tercihi

Burada sağlanan Şartlar, haklar, çözümler ve bu Şartlarla ve/veya hizmetlerle ilgili tüm hak iddiaları ve anlaşmazlıklar, yasalar arası ihtilaflara bakılmaksızın, sadece ve münhasıran Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak, bu yasalar kapsamında yorumlanacak ve bu yasalara uygun olarak çözülecektir. Bu tür hak iddiaları ve anlaşmazlıklar gündeme geldiğinde, işbu belgeyle, bunların münhasıran İstanbul sınırları içinde bulunan yetkili bir mahkeme tarafından karara bağlanmasına rıza göstermiş oluyorsunuz. Uluslararası Mal Satışına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin uygulanması işbu belgede açıkça hariç tutulmuştur.

 

Müşteri Desteği Ayrıntıları Ve İletişim Bilgileri

Kullanıcılar ve müşteriler destek hizmetleri almak için, Giz 2000 Plaza Büyükdere Cad. No.7 34398 Maslak, İstanbul/Türkiye adresinden, info@gppartners.org elektronik posta adresinden ve 0 212 939 26 52 numaralı telefondan Şirketimizle iletişime geçebilir.

 

Kullanıcı Topluluklarına İlişkin Şartlar

Sitemizin içerdiği kullanıcı topluluklarına katılan kullanıcılar, diğer tüm site ziyaretçilerinin erişimine açık olan genel bir profile sahiptirler ve sitedeki gönderi veya yorum gibi genel etkinlikleri, web sitemizin diğer ziyaretçileri tarafından görülebilirdir.

Web sitemiz kullanıcılarından herhangi biri istediği zaman topluluktan çıkabilir ve bunu yaptığında artık profili herkese açık olmaz. Kullanıcı böyle bir durumda doğal olarak topluluk özelliklerini (örneğin gönderileri beğenme, yorum yapma veya gönderi paylaşma) kullanamaz.

Şartların Güncelleme Tarihi: 03.12.2023

bottom of page