top of page
Av. Arb. Gültezer Hatırnaz Erol
Sağlık Hukuku&Medeni Hukuk

Gültezer Hatırnaz Erol, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde Özel Hukuk alanında, “Özel Hastanelerin Hasta Hakları İhlalerinden Sorumluluğu” konusundaki teziyle tamamlamıştır. Halen, Dublin Üniversitesi'nde, sağlık hukuku alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Profesyonel kariyerinde; Anadolu Grubu,  Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hukuk Müşaviri, Yasal Takip Birimi Sorumlusu Avukat; Özyeğin Üniversitesi’nde ve Kemerburgaz Üniversitesi’nde İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Temel Hukuk ve Çekişmesiz Yargı konularında öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2011-2017 yılları arasında, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Adalet Bakanlığı Sağlık Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitmenidir.

 

“Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları”, “Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları”, “Hukuk Davaları”, Onkofertilite ve Fertilitenin Korunmasında Multidisipliner Yaklaşımlar” adlı kitapları ve birçok makalesi yayınlanmıştır. Ayrıca; uluslararası ve ulusal tıp kongrelerinde, üniversitelerde, ulusal medya kuruluşlarında, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda konuşmacı olarak yer almıştır.

 

TÜSODER (Tüketici Sorunları Derneği) ve İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Yürütme Kurulu  üyesidir.

bottom of page