top of page

Sosyal Güvenlik

SGK.jpg

Sosyal Güvenlik Uygulamaları

 • Tescil, bildirim ve bildirge işlemleri

 • İş kazası&Meslek Hastalığı

 • Prim oranları&Prime esas kazançlar

 • İşyeri tehlike sınıf ve derecesi (NACE) 

 • Dönemsel Belge Yükümlülükleri

 • Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri

 • SGK Başvuruları

idari sgk_edited.jpg

İdari ve Yasal Süreç Hizmetleri

 • İdari Cezalar&İtiraz Yolları

 • İncelemeler&Soruşturmalar&Dava  süreçleri 

 • SGK Başvuruları

verimlilik analizi_edited.jpg

Verimlilik Hizmetleri

 • SGK Teşvik Kaybı Analizi

 • Sosyal Güvenlik Check Up Hizmeti

İletişim

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Teşekkür Ederiz!

bottom of page