top of page

İnsan Kaynakları Yönetimi

Adsız tasarım (10).png

​İnsan Kaynakları Planlama-Seçim

 • İş Analizi 

 • İş Dizaynı

 • İşgücü İhtiyacı Analizi

 • Temin ve Seçim 

 • Uluslararası Temin&Seçim

eğitim ve geliştirme_edited.jpg

Eğitim ve Geliştirme

 • Eğitim Planlaması

 • Eğitim Programlama

 • Eğitim Değerlendirme

 • Uluslararası Eğitim&Geliştirme

performans formu_edited.jpg

Performans Değerlendirme

 • Performans Değerlendirme Sistemi

 • Amaçlara Göre Yönetim

 • Uluslararası Performans Yönetimi

ücret_edited.jpg

Ücret ve Ödül Yönetimi

 • ​İş Değerleme

 • Ücret Yönetim Sistemi

 • Ücret Yapısı

 • Uluslararası Ücret Yönetimi

istifa_edited.jpg

İşgören ve İşveren Hakları&Yükümlülükleri

 • 4857 Sayılı İş Kanunu Uygulamaları

 • İş Sözleşmesi Yükümlülükleri

 • Çalışma Koşulları Yükümlülükleri

 • İş Sözleşmesinin Feshi

 • Sendikal Haklar

 • Toplu İş Sözleşmesi

 • Uyuşmazlıklar

İletişim

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Teşekkür Ederiz!

bottom of page